Pod koniec lutego 2018r. zakończył się projekt „Ekspert przez doświadczenie”. W sumie w projekcie wzięło udział 35 osób, 17 osób ukończyło kurs „Ekspert przez doświadczenie”, 15 osób przez czas trwania projektu podjęło zatrudnienie.

Oprócz działań projektowych, w trakcie jego trwania miały miejsce różne dodatkowe inicjatywy: prelekcje, akcja „Róża od św. Walentego”, organizacja Dnia Dziecka na oddziale dziecięco-młodzieżowym w szpitalu psychiatrycznym w Gdańsku, Dni Otwarte Funduszy Europejskich, wizyty studyjne, udział w konferencjach oraz Forum Samopomocy dla Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego. Ogół tych wszystkich działań z pewnością przyczynił się do rozwoju lub odkrycia pasji i zainteresowań wśród klientów, poprawy ich dobrostanu psychicznego oraz rozwoju kompetencji społecznych, pomógł w podejmowaniu nowych wyzwań edukacyjnych i zawodowych.

Zakończenie projektu nie oznacza zakończenia działań oraz wsparcia dla klientów, którzy tego potrzebują. Będzie ono kontynuowane w Zespole ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali i pomagali nam przez ostatnie 21 miesięcy.

Poprzedni artykuł