Projekt realizowany jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zespół ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Chrzanowskiego 14/2
81-338 Gdynia
tel. do biura projektu 58 620 88 07


Ekspert przez doświadczenie

Iwona Florianowicz koordynator projektu 785 101 606 i.florianowicz@mopsgdynia.pl
Katarzyna Szczepaniak terapeuta - psycholog 785 101 807 k.szczepaniak@mopsgdynia.pl
Donata Wróbel doradca osoby niepełnosprawnej 785 101 602 d.wrobel@mopsgdynia.pl
Sabina Okrój doradca osoby niepełnosprawnej 572 333 308 s.okroj@mopsgdynia.pl