W lutym 2018 włączyliśmy się ponownie w akcję „Róża od św. Walentego”. Akcja ta została zapoczątkowana przez Stowarzyszenie św. Walentego 7 lat temu. Ma ona na celu zwrócenie uwagi, że osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego są wśród nas i potrzebują naszej uwagi oraz wsparcia.

W tym roku, dzięki spotkaniom Gdyńskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego, w akcję zaangażowały się różne instytucje z terenu Gdyni pracujące na rzecz osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego: Klub 1,2,3, Centrum Integracji Społecznej, Zespół ds. Mieszkalnictwa Wspieranego, Środowiskowy Dom Samopomocy na ul. Maczka, Gdyńskie Centrum Zdrowia, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia, Zespół ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych.

Wspólnie pracowaliśmy nad ozdobieniem róż w bileciki z różnymi sentencjami na trzech warsztatach, które odbywały się w Klubie 1,2,3 oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy. 14 lutego spotkaliśmy się wszyscy w Klubie 1,2,3, gdzie wspólnie przygotowaliśmy róże. W sumie zostało kupionych ok. 500 kwiatów, więc pracy było sporo, ale przy dużej ilości osób chętnych do pomocy, szła ona szybko i sprawnie. Następnie można było udać się do różnych placówek zajmujących się wsparciem osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, aby wręczać róże. W tym roku wspólnymi siłami udało się odwiedzić bardzo dużo miejsc: Centrum Zdrowia Psychicznego na ul. Traugutta, Centrum Zdrowia Psychicznego Animus, NZOZ Esculap, Centrum Integracja, Centrum Aktywizacji Zawodowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem „Żyć Razem”, Urząd Miasta, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Przychodnia „Działki Leśne”, Centrum Pomocowe im. Ojca Pio, Hospicjum im. św. Wawrzyńca, Hospicjum Dziecięce „Bursztynowa Przystań”.

Wręczane róże powodowały zaskoczenie na twarzach obdarowywanych, ale także wzbudzały dużo uśmiechu i pozytywnych emocji. Symboliczna róża była także okazją do krótkiej rozmowy. Reakcje osób obdarowywanych nie pozostawiają wątpliwości, że akcja „Róża od św. Walentego” jest potrzebna, aby zwracać uwagę na obecność osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego w naszym społeczeństwie.

Następny artykuł Poprzedni artykuł