Warsztaty „Bądź ekspertem od siebie samego”

We wrześniu oraz w październiku w Zespole ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych odbywały się warsztaty rozwoju osobistego „Bądź ekspertem od siebie samego”, zorganizowane w ramach projektu „Razem dookoła zdrowia”, finansowanego ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2017, zadania „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Warsztaty obejmowały cztery spotkania, na których uczestnicy mogli na chwilę zatrzymać się i poddać refleksji różne aspekty swojej codzienności. Każde spotkanie poświęcone było innej tematyce: Ja z innymi, Ja z codziennością, Ja z uczuciami, Ja z problemami.

Uczestnicy angażowali się w wykonywanie proponowanych ćwiczeń, chętnie dyskutowali oraz dzielili się swoim doświadczeniem. Spotkania w ramach warsztatów okazały się bardzo owocne, zarówno dla uczestników, jak i dla prowadzących.

Następny artykuł Poprzedni artykuł