I Pomorskie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego

W dniach 12-13 października 2017r. w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni odbyło się I Pomorskie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego. Forum jest częścią kampanii społecznej „ Odmień swoją głowę” realizowanej w 2017 r. na Pomorzu.

Celem Forum była wymiana doświadczeń w organizacji i realizacji działań samopomocowych w Polsce oraz określenie ich kierunków na przyszłe lata. Wydarzenie współtworzyli uczestnicy projektu Ekspert przez doświadczenie, członkowie warszawskiej grupy samopomocowej TROP oraz gdańskiego Stowarzyszenia Świętego Walentego, wypełniając program prelekcjami i warsztatami.

Pierwszy dzień poświęcony był prezentacji ruchów i idei samopomocowych w Polsce. Mieliśmy zatem okazję posłuchać o projekcie „Ekspert przez doświadczenie” oraz o doświadczeniach uczestników projektu w pomaganiu, o działalności warszawskiej Grupy Wsparcia TROP, a także o tym, co jest ważne w tworzeniu ruchów samopomocowych. Dzień zakończył się wspaniałym spektaklem Teatru Otwartego przy Środowiskowym Domu Samopomocy.

Drugiego dnia wnikaliśmy w temat jeszcze głębiej, dzięki uczestnictwu w pięciu różnych warsztatach: Moc bajkowych słów”, „Ekspert przez doświadczenie od kuchni”, „Jak skutecznie udzielać porad (Doradcy Telefoniczni) i zachęcać do udziału w ruchu samopomocowym (Spotkania Motywujące), „Jak edukować profesjonalistów? Jaką wiedzę, umiejętności i wartości powinni posiąść” oraz „Prawa człowieka i obywatela w praktyce".

Forum zamknęła burzliwa dyskusja na temat istnienia ruchów samopomocowych, a także rekomendacje na przyszłość.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym za pomoc oraz gościom za przybycie. Gratulujemy pięknych wystąpień oraz warsztatów!

Więcej zdjęć w galerii

Następny artykuł Poprzedni artykuł