W dniach 18-19 grudnia odbyło się dwudniowe spotkanie inicjujące działania Gdyńskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Spotkali się na nim przedstawiciele i pracownicy różnych instytucji działających na rzecz ochrony zdrowia psychicznego. Pierwszy dzień został głównie poświęcony omówieniu Gdyńskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2021 oraz prezentacji efektów projektu Ekspert przez doświadczenie. W drugim dniu zastanawialiśmy się, czego potrzebujemy i jakimi zasobami dysponujemy do stworzenia koalicji oraz do czego jej potrzebujemy.

Deklaracja i chęć dalszej współpracy daje nadzieje na wspólną realizację różnych działań w przyszłym, 2018 roku.

Spotkanie zorganizowane w ramach zadania „Razem dookoła zdrowia” finansowanego ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2017, zadania „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Więcej zdjęć w galerii.

Następny artykuł Poprzedni artykuł