1. Promocja projektu

Kiedy? 01.06.2016 - 31.11.2016

Co? Zorganizowanie spotkań o charakterze informacyjnym, promujących ideę projektu oraz prezentujących działania projektowe w:

Kto? Członkowie zespołu projektowego

2. Rekrutacja odbiorców ostatecznych

Kiedy? 01.06.2016 – 31.11.2016

Co?

Kto? Członkowie zespołu projektowego

3. Praca socjalna:

Kiedy? 01.06.2016 – 28.02.2018

Co?

Kto? Pracownicy socjalni dzielnicowych ośrodków pomocy społecznej

4. Doradztwo osób niepełnosprawnych

Kiedy? 01.06.2016 – 28.02.2018

Co? Doradca ds. osób niepełnosprawnych zajmuje się szeroko pojętą aktywizacją społeczną i zawodową. Wspólnie z uczestniczką uczestnikiem:

Bardzo ważne jest zindywidualizowane podejście do wszystkich z uczestniczek/uczestników oraz elastyczność i autentyczność. Wówczas możliwe jest wspólne wypracowanie skutecznych form radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Ważna jest więc holistyczność w pracy z drugim człowiekiem. Każde doświadczenie ma swoją olbrzymią wartość, istotne jest dotarcie doń i wykorzystanie w dalszym życiu.

Kto? Doradcy ds. osób niepełnosprawnych

5. Wsparcie psychologiczne

Kiedy? 01.06.2016 – 28.02.2018

Co? Indywidualne konsultacje z uczestniczkami/uczestnikami projektu, mające na celu:

Ilość oraz częstotliwość spotkań dostosowana jest indywidualnie do potrzeb uczestniczek/uczestników, zależy także od ich stanu zdrowia.

Prowadzenie dwóch grup wsparcia (każda odbywa się raz w tygodniu), których celem jest:

Kto? Psycholog

6. Kurs „Ekspert przez doświadczenie”

Kiedy? 11.2016 – 12.2017

Co? Kurs edukacyjno - rozwojowy, który pomoże uczestniczkom/uczestnikom:

Poziom podstawowy składa się z 100 godzin zajęć teoretycznych oraz praktyk. Obejmuje następujące zagadnienia:

Poziom zaawansowany składa się z 140 godzin zajęć teoretycznych oraz praktyk. Obejmuje następujące zagadnienia:

Jest to innowacyjna metoda wsparcia i aktywizacji, która prowadzi do zmiany sposobu myślenia na temat doświadczania kryzysu psychicznego – traktując go jako zasób i narzędzie do pracy z innymi osobami doświadczającymi podobnych trudności.

Kto? 2 trenerów: osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego oraz psychoterapeuta

7. Doradztwo zawodowe

Kiedy? 01.11.2016 – 31.12.2017

Co? Doradztwo zawodowe prowadzone jest w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Ich celem jest:

Na podstawie wyników pracy doradczej, zostanie stworzony wspólnie przez doradcę zawodowego i uczestniczkę /uczestnika Indywidualny Plan Działania, który będzie dostosowany do potrzeb i możliwości odbiorcy ostatecznego. Doradztwo zawodowe jest realizowane na podstawie porozumienia o współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni.

Kto? Doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

8. Trener pracy

Kiedy? 01.11.2016 – 28.02.2018

Zadaniem trenera pracy jest wsparcie uczestniczek/uczestników na rożnych etapach aktywizacji zawodowej:

Trener pracy ściśle współpracuje z doradcą zawodowym i doradcą ds. osób niepełnosprawnych, aby w sposób jak najbardziej optymalny przygotować uczestniczkę /uczestnika do podjęcia nowego wyzwania, jakim jest zatrudnienie.
Kto? Trener pracy

9. Kursy zawodowe

Kiedy? 01.03.2017 – 01.01.2018

Co? Kursy zawodowe mają na celu:

Kursy zawodowe będą dostosowane do potrzeb i możliwości wszystkich uczestniczek/uczestników a także do ograniczeń wynikających z rodzaju ich niepełnosprawności.

Kto? Członkowie zespołu projektowego